viver-del-rec-studio-lab

Studio LAB

El Lab és un taller de paisatgisme que desenvolupa projectes d’arquitectura verda i nous conceptes d’urbanisme tant per a l’administració com per al particular amb una especial sensibilitat per al disseny i la sostenibilitat.

lab3
lab2
lab1