És el moment de vigilar i regular bé la freqüència de regs.

Ja sabem el que passa a l'estiu: ens anem de vacances amb tota la il·lusió del món i quan tornem... les plantes! Al jardí no tenim cap problema perquè els sistemes de reg automàtic, ja sigui per aspersió o per goteig, funcionen amb autonomia. Però què passa amb les plantes d'interior? Per a elles existeixen també alguns recursos que et permetran oferir-los la necessària aportació regular d'aigua.

Els tests amb autoreg són tests amb un dipòsit situat inferior que s'omple d'aigua i permet que la planta s'autoproveeixi per capil·laritat. N'hi ha de diferents grandàries, formes i materials on triar. Amb aquest mateix principi pots crear una manta capil·lar, un sistema ideal si tens moltes plantes dins de casa. Es tracta d'omplir d'aigua la banyera o l'aigüera, introduir un extrem en l'aigua i estendre la resta, i damunt d'ella posar totes les plantes el més juntes que puguis. Elles mateixes s'encarreguen de recollir tota la humitat que necessiten. Els cons d'argila, adaptats a una ampolla de plàstic, són un altre mètode eficaç. També funcionen molt bé els gels de reg, que es disposen individualment en cada test i van alliberant la humitat necessària. I si vols més opcions, en Jardinarium te les explicaran.